top of page

Bemiddeling

tree-ge582f9514_1280.jpg

Conflicten
voorkomen
en 
helen

Bemiddeling kan je gezin of familie helpen wanneer

  • er spanningen, onenigheden en conflicten zijn of dreigen te ontstaan 

  • je er als gezin of familie niet uit raakt

  • je gezin barsten vertoont

  • het niet meer lukt om als gezin een "normaal" gesprek te hebben

  • jullie telkens weer met mekaar in aanvaring komen

  • de erfenis niet geregeld geraakt

  • je tot goede afspraken wil komen waarin iedereen zich kan vinden

  • ...

Wat mag je verwachten van bemiddeling?

Het doel is om een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden.

 

Eerst brengen we de huidige situatie helder in beeld.

Wat loopt er goed?

Wat loopt er minder goed?

Wat zijn de wensen van iedereen?

 

Vervolgens begeleiden we alle partijen om met elkaar te spreken over wat ieder apart belangrijk vindt.

Op deze manier wordt het steeds duidelijker wat er echt speelt.

We leggen alles bloot.
Samen komen we tot een oplossing die bij iedereen past en brengen we de familierelaties terug naar een hoger niveau.

Specialisatie in gezins- en familie bemiddeling bij rouw en erfenis

bottom of page